Việt Nam kêu gọi các bên tại Syria đối thoại

Thế giới 21-12-2021

Hôm qua, Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc đã nhóm họp về tình hình Syria, trong đó nhấn mạnh cần thúc đẩy đối thoại trong bối cảnh tình hình nhân đạo ngày một xấu đi tại quốc gia này. Tại cuộc họp, Việt Nam cũng kêu gọi các bên tại Syria thúc đẩy tiến trình chính trị.

BTNO