Chia sẻ:

Việt Nam là nước ngăn chặn Covid-19 hiệu quả nhất thế giới

Đến nay, Việt Nam vẫn là một trong những nước ngăn chặn Covid-19 hiệu quả nhất thế giới. Nước ta chưa có ca nào bị tử vong.

Nguồn Vietnam+

BẠN ĐỌC PHẢN HỒI