Việt Nam lọt vào top 3 hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo năng động

Việt Nam nằm trong top 3 hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo năng động nhất khu vực Đông Nam Á. 

BTNO