Việt Nam tiếp tục nằm trong top 10 chỉ số phục hồi COVID-19

Khả năng phục hồi hậu đại dịch của Việt Nam tiếp tục được đánh giá cao, khi nước ta vẫn nằm trong top 10 bảng xếp hạng chỉ số phục hồi hậu COVID-19 tháng 10/2022 do Tập đoàn truyền thông Nikkei của Nhật Bản công bố. Đây cũng là tháng thứ 4 liên tiếp Việt Nam nằm trong top 10 của bảng xếp hạng này.

BTNO