Việt Nam vẫn là điểm sáng trên bản đồ thu hút FDI

Kinh tế 25-05-2022

Thưa quý vị! Bốn tháng đầu năm 2022, đã có 10,8 tỷ USD vốn đầu tư nước ngoài đăng ký vào Việt Nam.

BTNO