Vietinbank–35 năm khát vọng tầm cao mới

Kinh tế 01-12-2023

Ngân hàng VietinBank vừa tổ chức Kỷ niệm 35 năm thành lập. Đây là sự kiện có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, đánh dấu quá trình 35 năm xây dựng và phát triển với những đóng góp to lớn của các thế hệ Lãnh đạo, cán bộ, người lao động của hệ thống VietinBank đối với sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước.

BTNO