Chia sẻ:

VNPT Tây Ninh tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2016

Năm 2016 VNPT Tây Ninh đạt mức tăng trưởng ở cả 3 chỉ tiêu: doanh thu, lợi nhuận và nộp ngân sách nhà nước.

BẠN ĐỌC PHẢN HỒI