Võ Cổ truyền trên vùng đất Tây Ninh

Thể thao 29-03-2024

Trong quá hình thành và phát triển vùng Tây Ninh, nhiều di dân từ khắp nơi tề tựu về đây làm ăn sinh sống. Trong đó, có không ít người giỏi võ nghệ, mở võ đường truyền dạy, góp phần lan truyền môn võ cổ truyền trên vùng đất mới.

Đại Dương