Vovinam ở Tây Ninh xưa và nay

Thể thao 10-04-2024

So với võ cổ truyền, võ Vovinam xuất hiện ở Tây Ninh muộn hơn. Tuy nhiên, môn Việt võ đạo này hiện được nhiều người yêu thích và luyện tập.

Đại Dương