Vụ tấn công mạng công ty Medibank của Australia lan rộng

Vụ tấn công mạng nhằm vào công ty bảo hiểm tư nhân lớn nhất Australia Medibank có thể nghiêm trọng hơn đánh giá ban đầu. Hôm nay 26.10, đại diện Medibank thông báo khoảng 4 triệu hồ sơ dữ liệu khách hàng đã bị đánh cắp, bao gồm thông tin cá nhân và các thông tin về sức khỏe, y tế và yêu cầu thanh toán bảo hiểm.

BTNO