Vui với Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam 21.6

Xã hội 22-06-2022

Nhân kỷ niệm 97 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam (21.6.1925 - 21.6.2022), sáng 21.6, lãnh đạo các cơ quan, đơn vị, tổ chức trên địa bàn tỉnh đến thăm chúc mừng Ban Biên tập, phóng viên, biên tập viên, cộng tác viên Báo Tây Ninh.

Nhật Quang