Vững biên cương từ “thế trận lòng dân”

Pháp luật 02-12-2022

“Đồn là nhà, biên giới là quê hương, đồng bào các dân tộc là anh em ruột thịt” - phương châm này được cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Phước Chỉ nỗ lực thực hiện để hoàn thành tốt nhiệm vụ bảo vệ tốt chủ quyền an ninh biên giới và trở thành điểm tựa giúp nhân dân vươn lên xoá đói, giảm nghèo, xây dựng thế trận lòng dân vững chắc.

Vũ Nguyệt