Vùng hạ lưu ven sông Sài Gòn cần theo dõi thông tin vận hành và điều tiết lũ hồ Dầu Tiếng

Xã hội 20-06-2024

Trong đó cần lưu ý vào thời gian tập trung lũ chính vụ vào tháng 9, tháng 10 và các trường hợp hồ đã tích đầy nước vào khoảng thời gian sau ngày 20.11.

Tấn Hưng–Khánh Duy