Chia sẻ:

Vững vàng hơn trên tuyến đầu chống dịch Covid-19

Xã hội 08-05-2021

Với 3,2 tỷ đồng do quân, dân thành phố Hồ Chí Minh hỗ trợ và từ nguồn hỗ trợ của các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân trong và ngoài tỉnh, lực lượng thực hiện nhiệm vụ tại các tổ, chốt phòng, chống dịch yên tâm hơn, vững vàng hơn trên tuyến đầu chống dịch.

Tâm Giang

BẠN ĐỌC PHẢN HỒI