“Vượt nắng” Biên cương

Pháp luật 03-05-2022

Nắng nóng có thể làm héo cây, héo cỏ. Nắng nóng có thể làm khô cạn nguồn nước ở cả vùng biên này. Nhưng với cánh lính Chàng Riệc: Nắng nóng không thể ngăn cản được bước chân tuần tra của mình trên đường biên tổ quốc.!

Lê Quân