Vượt qua nghịch cảnh, nỗ lực giúp ích cho đời

Có những mảnh đời không may mang trong mình khiếm khuyết, nhưng trong cuộc sống, họ vẫn không ngừng nỗ lực vươn lên, để giúp những người đồng cảnh ngộ có thêm tự tin, hoà nhập với cộng đồng.  

ATCS