WB nâng dự báo tăng trưởng kinh tế toàn cầu

Thế giới 14-06-2024

Hôm qua, Ngân hàng Thế giới (WB) đã nâng dự báo tăng trưởng toàn cầu, căn cứ trên dữ liệu chi tiêu tiêu dùng tại Mỹ. Tuy nhiên bên cạnh đó, định chế này cũng cảnh báo đà tăng trưởng toàn cầu vẫn yếu, do nhiều yếu tố.

BTNO