WHO cảnh báo tác động nghiêm trọng của khủng hoảng khí hậu

Ngày 15.11, Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) cho biết, khủng hoảng khí hậu đang gây áp lực chưa từng có đối với hệ thống y tế thế giới, đồng thời kêu gọi cộng đồng quốc tế cùng hành động để giảm thiểu biến đổi khí hậu.

BTNO