WHO cảnh báo về khủng hoảng sinh thái

Thế giới 02-03-2024

Tình trạng khẩn cấp về khí hậu cùng với ô nhiễm môi trường trên thế giới, đang làm gia tăng “gánh nặng” về y tế trên toàn thế giới, đặc biệt là ở Nam bán cầu. Cảnh báo này vừa được Tổng giám đốc Tổ chức Y tế thế giới (WHO) đưa ra ngày 29/2, tại phiên họp thứ 6 của Hội đồng Môi trường Liên hợp quốc đang diễn ra tại thủ đô Nairobi của Kenya.

BTNO