WHO: Dịch COVID-19 vẫn gây ra tình trạng y tế khẩn cấp toàn cầu

Ngày 19.10, Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) đánh giá dịch COVID-19 vẫn gây tình trạng khẩn cấp toàn cầu sau gần 3 năm.

BTNO