WHO hy vọng châu Âu sắp hết đại dịch

Thời sự 25-01-2022

Sự xuất hiện của biến thể Omicron có thể giúp mang đến hồi kết cho đại dịch COVID-19 tại châu Âu. Đây là nhận định của Giám đốc WHO tại khu vực này đưa ra hôm qua, đồng thời dự báo biến thể Omicron có thể làm lây nhiễm cho 60% dân số châu Âu vào cuối tháng 3.

BTNO