Chia sẻ:

WHO khuyến nghị về mũi vaccine tăng cường

Ngày 11/10, Tổ chức Y tế thế giới (WHO) đã khuyến nghị nên tiêm liều vaccine tăng cường (mũi thứ 3) phòng COVID-19 cho những người bị suy giảm miễn dịch, áp dụng với các tất cả các loại vaccine phòng COVID-19 đã được tổ chức này phê duyệt.

BTNO

BẠN ĐỌC PHẢN HỒI