World Bank dự báo GDP Việt Nam năm 2022 tăng 5,5%

Kinh tế 15-01-2022

Theo báo cáo điểm lại cập nhật tình hình kinh tế Việt Nam của Ngân hàng Thế giới công bố mới đây, kinh tế Việt Nam sẽ tăng trưởng GDP năm 2022 đạt 5,5%, với giả định đại dịch Covid-19 sẽ được kiểm soát trong và ngoài nước.

BTNO