Chia sẻ:

WTO nâng dự báo tăng trưởng thương mại toàn cầu

Kinh tế 06-10-2021

Ngày 4/10, Tổ chức Thương mại thế giới (WTO) đã nâng dự báo tăng trưởng thương mại toàn cầu năm nay và năm sau, dựa trên cơ sở gia tăng trở lại các hoạt động thương mại trên thế giới.

BTNO

BẠN ĐỌC PHẢN HỒI