WWF kêu gọi ngăn chặn tình trạng mất đa dạng sinh học

Thế giới 27-06-2022

Tổ chức quốc tế về Bảo tồn thiên nhiên (WWF) ngày hôm qua đã kêu gọi thế giới thiết lập một cơ chế khung mới và mang tính chuyển đổi để đẩy mạnh công tác bảo tồn hệ sinh thái trước những mối đe dọa ngày càng gia tăng do hoạt động của con người và khủng hoảng khí hậu.

BTNO