WWF kêu gọi xây dựng hiệp ước ngăn chặn rác thải nhựa

Thế giới 26-11-2022

Hôm qua, Tổ chức Quốc tế về Bảo tồn thiên nhiên (WWF) đã nhấn mạnh tới tầm quan trọng của một hiệp ước ngăn chặn rác thải nhựa toàn cầu đồng thời cho rằng cộng đồng quốc tế đang đứng trước cơ hội để cùng đoàn kết và thống nhất về vấn đề này.

BTNO