Xã Hảo Đước, huyện Châu Thành phấn đấu đạt chuẩn nông thôn mới trong năm 2023

Kinh tế 28-08-2023

Với mục tiêu xây dựng xã đạt chuẩn NTM vào cuối năm 2023, từ đầu năm đến nay, Đảng bộ và nhân dân xã Hảo Đước phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân, góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị và nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho người dân.

Minh Dương-Nhật Quang