Xã Long Chữ: Tập trung nguồn lực xây dựng nông thôn mới nâng cao

Kinh tế 22-02-2023

Thời gian tới, xã Long Chữ sẽ tập trung chuyển đổi cây trồng, đa dạng hoá cơ cấu cây trồng, vật nuôi, phát triển các mô hình sản xuất - kinh doanh, thu hút các dự án đầu tư trên địa bàn xã. 

Nhi Trần–Nhật Quang