Xã Phước Chỉ, thị xã Trảng Bàng: Triển vọng mô hình nuôi ốc bươu đen, mang lại hiệu quả kinh tế cao

Kinh tế 05-08-2023

Tận dụng diện tích mặt nước tự nhiên, một số thành viên Hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp Phước Bình áp dụng mô hình nuôi ốc bươu đen, bước đầu mang lại lợi nhuận cao gấp nhiều lần canh tác lúa.

Minh Dương