Xã Tân Bình: Môi trường nông thôn với nhiều khởi sắc

Kinh tế 09-11-2022

Thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, xã Tân Bình (thành phố Tây Ninh) với xuất phát điểm thấp, hạ tầng nông thôn còn thiếu và chưa đồng bộ, đời sống kinh tế người dân còn nhiều khó khăn.

Nhật Quang