Xã Thái Bình: Nỗ lực giữ vững an ninh trật tự trong xây dựng nông thôn mới nâng cao

Pháp luật 13-11-2022

Việc bảo đảm an ninh trật tự có ý nghĩa quan trọng trong chương trình xây dựng nông thôn mới nâng cao, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân yên tâm lao động sản xuất, phát triển kinh tế.

Phương Thảo–Hà Thuỷ-Nhật Quang