Xã Thái Bình: Tập trung xây dựng nông thôn mới nâng cao

Kinh tế 28-05-2023

Xã Thái Bình đang tập trung xây dựng nông thôn mới nâng cao theo hướng nâng cao toàn diện chất lượng các tiêu chí, hướng tới mục tiêu không ngừng nâng cao chất lượng đời sống vật chất và tinh thần cho người dân.