Chia sẻ:

Xã Thạnh Đức hoàn thành 19 tiêu chí xây dựng xã nông thôn mới

Xã hội 24-12-2020

Với sự chỉ đạo từ cấp trên, UBND xã Thạnh Đức đã tập trung lãnh đạo, tham mưu Đảng ủy đưa ra những giải pháp thiết thực, cần thiết cho việc hoàn thành các tiêu chí xây dựng nông thôn mới trên địa bàn xã.

Trọng Cầu-HT

BẠN ĐỌC PHẢN HỒI