Xây dựng Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh nhà ngày càng phát triển

Chính trị 18-05-2022

Ngày 17.5, Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Tây Ninh tổ chức Đại hội lần thứ lần thứ VI, nhiệm kỳ 2022 – 2027.

Tố Tuấn