Xây dựng mối quan hệ “Đoàn kết - hữu nghị - hợp tác cùng phát triển”

Chính trị 22-09-2022

Tiếp nối những thành quả đạt được sau 55 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam – Campuchia; trong những năm qua, mối quan hệ giữa Tây Ninh và các tỉnh giáp biên của nước bạn Campuchia không ngừng được củng cố, phát triển tốt đẹp và đạt nhiều kết quả quan trọng trên mọi lĩnh vực.

Tố Tuấn