Xây dựng mức học phí và lộ trình tăng học phí phù hợp

Giáo dục 11-06-2022
Thưa quý vị, dư luận xã hội đang rất quan tâm tới việc tăng học phí vào đầu năm học tới. Để tiếp tục tháo gỡ khó khăn cho sản xuất, kinh doanh, kiểm soát lạm phát, thực hiện các chính sách an sinh xã hội,  Bộ GD&ĐT đã có văn bản đề nghị các đơn vị, địa phương chỉ đạo các cơ sở giáo dục trực thuộc thực hiện đúng quy định đối với các khoản thu trong lĩnh vực giáo dục - đào tạo năm học 2022-2023.

BTNO