Xây dựng nông thôn mới huyện Dương Minh Châu

Kinh tế 27-04-2023

Năm 2023, huyện Dương Minh Châu đặt mục tiêu tiếp tục tập trung xây dựng nông thôn mới gắn với tái cơ cấu nông nghiệp theo hướng hiện đại, giá trị gia tăng cao, bền vững, từng bước làm thay đổi bộ mặt nông thôn.

Trúc Ly-Nhật Quang