Xây dựng văn hoá đọc từ hội sách

Ngày hội sách đã thực sự lan tỏa giá trị sâu rộng của sách, của văn hóa đọc trong cộng đồng, đặc biệt là đối với các em học sinh, sinh viên.

Hoàng Yến