Xây dựng văn hoá liêm chính, không tham nhũng, tiêu cực

Chính trị 29-03-2023

Ngày 28.3, Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh tổ chức phiên họp thứ tư đánh giá tình hình, kết quả hoạt động của Ban Chỉ đạo 3 tháng đầu năm 2023 và đề ra phương hướng, nhiệm vụ trong thời gian tới. Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh Nguyễn Thành Tâm chủ trì phiên họp.

Tố Tuấn