Chia sẻ:

Xe khách liên tỉnh vẫn chưa hoạt động trở lại

Xã hội 13-10-2021

Hôm nay, 13.10 tuyến xe khách liên tỉnh vẫn án binh bất động, chưa hoạt động trở lại theo đề xuất thí điểm của Bộ GTVT vì vẫn còn nhiều địa phương chưa thống nhất. Trong buổi sáng nay, các bến xe trên địa bàn Hà Nội vẫn cửa đóng then cài, duy nhất có một bến mở nhưng cũng không có nhà xe nào đến bến.

BTNO

BẠN ĐỌC PHẢN HỒI