Chia sẻ:

Xin điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án đường Trưng Nữ Vương đoạn từ Cầu Thái Hòa đến Quốc lộ 22B

Kinh tế 28-11-2019
Việc điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án đường Trưng Nữ Vương đoạn từ cầu Thái Hòa đến Quốc lộ 22B đã được UBND tỉnh thống nhất và sẽ được trình HĐND tỉnh tại kỳ họp 14 diễn ra vào đầu tháng 12/2019.

BẠN ĐỌC PHẢN HỒI