Xử lý các hành vi vi phạm quy định về tổ chức lễ hội

Pháp luật 08-07-2021

Ngày 19/3/2021, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 38/2021/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực văn hóa và quảng cáo. Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày  01 tháng 6 năm 2021.

BTNO