Xử lý dứt điểm sim rác trước ngày 15-4

Sẽ kiên quyết xử lý dứt điểm sim rác trước ngày 15/4 – đây là quyết tâm của Bộ Thông tin và truyền thông về vấn đề xử lý sim rác. Theo đó, Bộ sẽ yêu cầu các doanh nghiệp viễn thông phải xử lý xong tất cả sim tồn kênh, chuyển về sim không có thông tin thuê bao, bảo đảm sim thuê bao phải chính xác, đúng quy định, trùng khớp với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, chỉ có thể kích hoạt, phát triển mới bởi chính các nhà mạng. 

BTNO