Xử lý nghiêm những nhà thầu thi công không bảo đảm an toàn giao thông

Xã hội 02-12-2022

Thời gian qua, thành phố Tây Ninh đã có nhiều nỗ lực đầu tư hạ tầng giao thông nội thị để đồng bộ hoá hệ thống giao thông hạ tầng, xây dựng hình ảnh thành phố ngày càng khang trang đẹp hơn.

Tấn Hưng – Khánh Duy