Xử lý vi phạm quảng cáo thực phẩm bảo vệ sức khỏe

Pháp luật 28-11-2021

Cục An toàn thực phẩm, Bộ Y tế đã yêu cầu Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm, Ban Quản lý An toàn thực phẩm các địa phương phối hợp với các cơ quan chức năng đẩy mạnh hơn nữa hoạt động xử lý vi phạm quảng cáo đặc biệt là thực phẩm bảo vệ sức khỏe.

BTNO