Xuân trên biển đảo quê hương (tập 2)

Chính trị 21-01-2023

Đến đảo Trường Sa, chúng tôi có dịp tham quan, tìm hiểu đời sống của cán bộ, chiến sĩ và người dân nơi trên đảo. Nơi đây có đầy đủ cơ sở vật chất, cuộc sống diễn ra bình thường như những nơi khác. 

Đại Dương