Xuất khẩu nông sản sang thị trường Trung Quốc: Nhiều tiềm năng thách thức-Bài 1: Không còn là thị trường dễ tính

Kinh tế 31-03-2023

Để xuất khẩu sang thị trường này phải có mã số vùng trồng, nông dân phải tuân thủ những tiêu chuẩn của phía Trung Quốc. Việc sản xuất không khó nhưng đòi hỏi phải có tính sản xuất tập thể cao.

Nhi Trần-Trúc Ly–Nhật Quang