Xuất khẩu nông sản sang thị trường Trung Quốc: Nhiều tiềm năng, thách thức-Bài 2: Thực hiện nghiêm các quy định xuất khẩu nông sản

Kinh tế 31-03-2023

Để trái sầu riêng được xuất khẩu chính ngạch, người trồng phải đăng ký mã số vùng trồng, duy trì mã số vùng trồng và tuân thủ nguyên tắc sử dụng phân bón, phun thuốc bảo vệ thực vật đúng với liều lượng và theo danh mục quy định…

Nhi Trần-Trúc Ly–Nhật Quang