Xung quanh các dự án luật do Bộ Công an chủ trì, soạn thảo

Pháp luật 19-05-2024

Thưa quý vị và các bạn! Chiều 17/5, Cục Truyền thông Công an nhân dân đã tổ chức Tọa đàm, trao đổi, cung cấp thông tin tới các cơ quan báo chí trong và ngoài Công an nhân dân về các Dự án Luật do Bộ Công an chủ trì soạn thảo. 6 Dự án luật gồm Luật trật tự an toàn giao thông đường bộ; Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Cảnh vệ; Luật phòng chống mua bán người (sửa đổi); Luật quản lý và sử dụng vũ khí vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ; Luật công nghiệp quốc phòng an ninh và động viên công nghiệp; Luật PCCC và cứu nạn cứu hộ cứu nạn.

BTNO