Y, bác sỹ Bệnh xá Công an tỉnh: Trách nhiệm, tận tụy mẫu mực về y đức

Thời gian qua, đội ngũ cán bộ, y, bác sỹ Bệnh xá Công an tỉnh Tây Ninh luôn nỗ lực phấn đấu, không ngừng học tập, nghiên cứu ứng dụng khoa học, kỹ thuật, nâng cao trình độ chuyên môn, trách nhiệm, tận tụy với công việc khám, chữa bệnh, bảo đảm tốt sức khỏe CBCS phục vụ hiệu quả công tác và chiến đấu.

Hà Thủy – Tấn Lực